IMPACT TB

Posted on: August 30, 2017

यो परियोजना नेपाल तथा भियनतामको समूदायमा क्षयरोगको रोग पत्ता लगाउने तथा उपचार गर्ने परियोजना हो ।