सम्पर्क गर्नूहोस

केली स्मीथ
लिभरपूल स्कुल अफ ट्रपिकल मेडिसिन
पेम्ब्रोक प्लेस, लिभरपूल, L3 5QA, UK

टेलिफोनः ०१५१ ७०५ ३१००
ईमेलःinfo@impacttbproject.org


Feedback/Inquiry