२०१७ अप्रिल ३ मा IMPACT TB कंसोर्टीयमले नेपाली सरोकारवालाहरु संग कार्यशाला संचालन गरेको छ ।

Posted on: September 01, 2017

IMPACT TB कन्र्सोटियमले ३ अप्रिल २०१७ मा नेपाल राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रस¤ग कार्यशाला संचालन गरेको थियो यसको नाम नेपाल राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र नेपालमा सक्रिय रोग पत्ता लगाउने नीतिमा संलग्न सरोकारवालाको IMPACT TB परामर्श वैठकः सफलता, चूनौति र अनूसन्धान प्राथमिकता । श्री महेश शर्मा र प्राध्यापक नट लोन्नरोथले यस वैठकको अध्यक्षता गर्नूभएको थियो ।

यस कार्यशालाले हाम्रो मूख्य उद्देश्यहरु मध्ये एकको बारेमा जानकारी प्रदान गरेको थियो (हामीले नेपाल राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रसंग नजिकको साझेदारीमा कार्य गरेको एकिन गर्ने र नेपालमा END TB रणनीतिको लागि कार्य गर्न सम्पुर्ण सरोकारवालालाई परियोजना अवधीभर संलग्न गराउने । प्रतिनिधिहरुले सक्रिय रोग पत्ता लगाउने वर्तमान अवस्था र नेपालमा विस्तृत हेरचाह नमुना, विश्व प्रमाण आधार र अनूसन्धान प्राथमिकतामा छलफल गरेका थिए । भविष्यको अनूसन्धान प्राथमिकता र तालमेल भएको अनूसन्धान कार्यक्रमको एकिन गर्ने रणनीतिहरुको विस्तृतमा छलफलको लागि दिउंसोको सत्रमा सहभागीहरु लाई छूट्टाछूट्टै समूहमा विभाजन गरीएको थियो ।