IMPACT TB ले नेपालको राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम स¤ग संचालन गरेको नीति कार्यशाला

Posted on: August 30, 2017

“नेपाल राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र नेपालमा सक्रिय रोग पत्ता लगाउने नीतिमा संलग्न सरोकारवालाको IMPACT TB परामर्श वैठकः सफलता, चूनौति र अनूसन्धान प्राथमिकता”
शिर्षकको कार्यशाला गोष्ठि काठमाडौंमा अप्रिल ३, २०१७ मा संचालन हूनेछ ।

यस कार्यशाला गोष्ठीमा नेपालमा क्षयरोग नियन्त्रण्ँमा अनूभव प्राप्त सरोकारवालाहरु र अन्र्तराष्ट्रिय संगठनका सक्रिय रोग पत्ता लगाउने विशेषज्ञहरुले अन्य देशमा गरेको अनूभवहरु साटासाट गर्न सहभागी हूनेछन् । यस कार्यशाला गोष्ठीको उद्देश्य नेपालमा सक्रिय रोग पत्ता लगाउने वर्तमान नीति र अनूभव पूनरावलोकन गर्ने, अनूभवी सरोकारवालाहरु स¤ग छलफल गरी कल्पना गरिएको सक्रिय रोग पत्ता लगाउने सहजकर्ता तथा वाधाहरुको पूनरावलोकन गर्ने र IMPACT TB परियोजना र भविष्यमा ग्रान्ट निवेदन द्धारा संबोधन गर्न सकिने गरी नेपालमा सक्रिय रोग पत्ता लगाउनको लागि गरीने अनूसन्धान प्राथमिकताको पहिचान गर्ने । यो कार्यशाला गोष्ठीले अनूसन्धानको निष्कर्षहरुलाई नीति तथा अभ्यासमा कसरी परिवर्तन गर्ने कार्यदिशा समेत विकास गर्नेछ ।